(044) 233-46-69     123@nbc.ua

Що таке неймінг?

Неймінг – процес розробки оригінальної назви для бренду, товару чи послуги. Слово naming дослівно перекладається з англійської мови як «давати ім'я». У російській практиці між процесом і результатом ставиться тотожність, тому під неймінгом розуміють і саму назву.

 Ефективний неймінг відмінно запам'ятовується та сприяє просуванню бренду, розкриває позиціонування та обіцянку бренду, допомагає формувати довгострокову лояльність за рахунок емоційного зв'язку зі споживачем. Ім'я бренду має підлягати реєстрації як торгова марка і бути ефективним.

Критерії ефективності зрозумілі та чіткі:
 - Розкривати позиціонування бренду;
 - привертати увагу споживачів;
 - Запам'ятовуватися;
 - бути милозвучним;
 - не мати негативних асоціацій чи перекладів іншими мовами.

Визначення, які даються словниками та довідниками, допомагають подивитися на термін з кількох сторін та краще розібратися у питанні.

 1. Словник Американської асоціації маркетингу наголошує на тому, що назва бренду в першу чергу диференціює продукт та компанію серед конкурентів.

 2. Merriam-Webster визначає неймінг як відому ринкову назву, яка високо цінується споживачем. Можна зробити висновок, що воно формує додану вартість.

Словник наводить й інше визначення, в якому ім'я бренду вибирається довільно виробником або продавцем, надається продукту або послузі для визнання їхньої належності цим суб'єктам, може захищатися та використовуватись як товарний знак. Сучасні ринкові умови показують, що таке пояснення застаріло — розробкою назв займаються брендингові агенції і аж ніяк не довільно, а на основі думок та досліджень. Експерти та професіонали витрачають безліч годин на підбір та створення неологізмів, які можуть бути зареєстровані та максимально точно передадуть позиціонування брендів.

3. Словник термінів маркетингу називає етап розробки назви ключовим чинником успіху маркетингової стратегії нового бренда.

Згідно з довідником розробка ідеї та назви нової марки слідує за виробленням стратегії компанії, стратегічним аналізом, плануванням та постановкою цілей брендингу. Визначення відбиває роль неймінгу у побудові системи ідентифікації бренду та платформи позиціонування, де кожен елемент доповнює інші, нерозривно пов'язані з усією системою, забезпечує її цілісність і логічну завершеність.

                 Класифікація назв
Фахівці брендингу наводять власні класифікації неймінгу. У своїй роботі копірайтери виділяють такі способи розробки назв:

Асоціативний спосіб - використання конструкцій та словесних поєднань, відомих приватних імен або географічних назв, які викликають асоціації з об'єктом номінації та переносять на нього своє смислове значення. Часто такі слова багатозначні і мають глибоку семантику.

Створення неологізмів - зміни та поєднання морфемних структур слів. Неологізм представляє нове слово чи вираз, що може бути утворено приєднанням приставок і суфіксів до кореня слова, з'єднанням цілих слів чи їх коріння, створенням короткої форми слова, і навіть поділом цілого слова на частини. Найчастіше неологізми немає конкретного значення, але конструкції слів повинні легко сприйматися споживачем.

Запозичення з іноземних мов — використання характерних рис інших мов, надання слову додаткових асоціацій. Застосовується найчастіше у банківських та промислових сегментах, а також FMCG, де важливо зробити акцент на якості чи країні походження продукту.

Фамільний підхід - є різновидом неологізму, представляє офамілювання слова за допомогою додавання до нього нового суфікса. Фамільний неймінг надзвичайно популярний у FMCG-сегменті, оскільки викликає у споживача асоціацію з високою якістю продукції та виробництва.

Словосполучення — один із найпростіших способів розробки неймінгу, коли два самостійні слова об'єднуються разом у закінчену смислову конструкцію, найчастіше відповідає формі «прикметник + іменник», але можливі різні підходи зі збереженням милозвучності.

Стежки — стилістичні фігури та мовні звороти, які використовуються в переносному значенні, щоб неймінг набув художньої виразності. Серед найпопулярніших прикладів виділяються метафора, через яку виражають переваги бренду, та перифраз, у якому замінюються частини слова або змінюються місцями частини конструкцій.

Рифми та ритм - надання назві ритмічності повторенням складів, коренів або закінчень. Застосовується рідко, оскільки форма підходить далеко не до кожного бренду.

P/S: Пропонуємо переглянути, відео корпоративний тренінг з логістики, а також, відео тренінг транспортна логістика, що проводить Ярослав Степченков.

Також, пропонуємо цікаві статті поради - Який ідеальний коуч?, Як досягти поставленої мети. Як досягти мети? Технології що допомагають у продажах, в періуд кризиса. А також, 5 кращих способів знайти нових клієнтів, нові технології